Nominatie Adriaan Dessing prijs

Het hoofdkantoor Rabobank Westland, is één van de drie genomineerden voor de Adriaan Dessingprijs. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt als blijk van waardering voor aansprekende architectuur in het Westland en Midden-Delfland. De WOS zendt vanaf 22 september regelmatig impressies van de genomineerde projecten uit. Daarnaast kan men voor de Publieksprijs een stem uitbrengen op de website: Adriaan Dessing prijs.