Vernieuwde aandacht voor Glazen Dijk

GH11.drsn

Kortgeleden heeft een groep studenten van de Hogeschool Rotterdam op initiatief van de Unie van Waterschappen onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de Glazen Dijk. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft  toegezegd haar medewerking te willen verlenen aan het realiseren van een Glazen Dijk.

Ons ontwerp van een Glazen Dijk voor Midden-Delfland (naar een basisidee van Paul Izeboud in 2006)  bestaat uit een dijk met gelaagd glas aan weerszijden en een interieur van waaruit je zowel de lagere polder als het hoger gelegen water met zijn vaartuigen kan waarnemen. Zelfs een enkele vis is in het water te zien. In de winter is de Glazen Dijk net zo spectaculair; koek en zopie met uitzicht op de schaatsers, waarneembare dikte van het ijs en uitzicht op het besneeuwde landschap. Een invulling met horeca, educatieplek voor scholen en informatiecentrum voor Delfland, is realistisch. En zeker als toeristische trekpleister voor Nederland, want waar kun je in Nederland in een dijk rond lopen en echt beleven wat het is om onder waterniveau te vertoeven?

twitter