Welvreugd

Voor dit toonaangevend bedrijf in gestuurde grondboringen hebben wij een bedrijfshal met een daaraan verbonden kantoor ontworpen. Door middel van zonnepanelen en warmtebronnen voorziet het bedrijf volledig in zijn eigen energie.

Het kantoor sluit in zijn verschijningsvorm aan bij de woonbebouwing in het lint. Het is het eerste project in de transformatie van een voormalig kassengebied “de Kralingerhoek”, naar een modern landschappelijk en duurzaam bedrijventerrein. Hiervoor hebben we tevens het beeldkwaliteitsplan ontwikkeld. Daarin wordt de gevarieerde lintbebouwing versterkt door de kantoren van de bedrijven onderdeel uit te laten maken van het woonlint. De grootschalige bebouwing wordt achter het lint geplaatst in de richting van het polderlandschap. Zo kunnen de lokale bedrijven zich uitbreiden met respect voor de landelijke omgeving.