Oud Camp

oudcamp

In het buitengebied van de gemeente Maasland wordt aan de Coldenhovelaan een lokaal bedrijventerrein ontwikkeld. Op uitnodiging van de V.E.K. adviesgroep bv is voor dit terrein een algemeen ontwerp gemaakt, waarin het architectonische beeld is vastgelegd. Stedenbouwkundige, maar vooral architectonische samenhang, is vereist om kwaliteit te verwezenlijken. De beperkingen die hierdoor aan de architectuur worden gesteld zijn essentieel voor het beeld van het totaal. Daarnaast biedt het ontwerp voldoende vrijheden voor de verschillende bedrijven om zich binnen het kader te kunnen onderscheiden. De eenheid in de verschillende gebouwen wordt gewaarborgd door de toepassing van aluminium of verzinkt stalen daken en verzinkte constructies.