Slibcompostering

slib

In een slibcomposteringsinstallatie wordt van rioolwaterslib, door toevoeging van houtsnippers en lucht, compost gemaakt. Dit proces is door het toegepaste kleurgebruik in het gebouw tot uitdrukking gebracht. In de groene voorbouw, wordt het materiaal aan- en afgevoerd. Het kantoorgedeelte is opgenomen in de voorgevel en wordt gemarkeerd door een rode toren met een spiltrap. In de zwarte achterbouw bevinden zich de donkere composteringscellen. Door het sculpturale gebruik van vorm in combinatie met kleur oogt het gebouw vanuit iedere positie anders en heeft daardoor een verfrissend effect op de directe omgeving.