Arbeidsbureau

arbeidsbureau

De situatie vormt een overgangsgebied tussen de oude kern, met dicht aan de straat gelegen bebouwing, en de minder compacte naoorlogse uitbreiding met losstaande huizen met tuintjes. De twee aanwezige bebouwingsrichtingen zijn in het gebouw opgenomen. De kern met computerruimten, installaties en toiletten is samen met de trap vormgegeven als een gesloten vrijstaand blok. Daarentegen zijn de kantoorvleugels juist licht en open. Voor de gevel is een totaal geïntegreerd flexibel facadesysteem ontworpen op basis van het Vergeer kozijn. De publiekshal is voorzien van speciaal ontworpen demontabel meubilair. Zo kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen, en ook de gevel conform worden gewijzigd.