Visie

G E L U I D   V A N U I T   D E   P O L D E R

De geborgenheid van een dorp met de prachtige weidse omgeving van de polders geeft de energie en ruimte om steeds naar oorspronkelijke oplossingen te zoeken: een combinatie van boerenverstand, ruim uitzicht en frisse lucht.

"even de polder in"“Architectuur heeft rust nodig. Een goed idee ontstaat door eerst de vraag goed tot je te nemen en daarna los te laten. In die ontspanning komt het idee vaak als vanzelf naar boven drijven. Die rust is er in de polder: de lange lijnen in het land en de prachtige luchten met het dorp als een grote huiskamer. Hier kunnen we wat betekenen voor de omgeving en de omgeving voor ons. Nieuw leven geven aan het begrip “dorpsarchitect.”

“Go dorp” : http://www.archined.nl/opinie/go-dorp/

Duurzaamheid

Daglicht in Rabobank / Drinkbak met hemelwater

Vanuit deze verbondenheid met de omgeving, mensen, gebouwen en milieu, ontstaan ook ideeën die duurzaam zijn. Zo is bijvoorbeeld het hoofdkantoor van de Rabobank Westland (2009-2011) het eerste transparante CO2 vrije kantoor van Nederland, waarbij veel daglicht in het gebouw het werk en de gezondheid van de werknemers sterk beïnvloedt. Maar ook op kleinere schaal, zoals het huis voor de dierenarts waarbij het hemelwater van het dak dient als drinkwater voor de paarden.

Vast en Mobiel

 
OPENhuis………..thuis…………………….en uit.

Het denken op verschillende schaalniveaus uit zich in vaste en mobiele projecten, die soms in één opdracht samenvallen. De vraag die ons daarbij bezig houdt is: “hoeveel architectuur heb je nodig?”. In een tijd waarin onze schaarse ruimte steeds diverser gebruikt wordt en duurzaamheid van belang is, wordt flexibiliteit in architectuur belangrijker. Het mobiele werk wordt gedreven door een interesse in hedendaagse techniek die deze flexibiliteit in ons leven mogelijk maakt. Anderzijds door invloeden van nomadisch leven en denken. Het is een speelveld voor onderzoek en heeft invloed op het vaste werk. Het vaste werk is te vinden bij: Het wonen/ Het kantoor / De bedrijven / De voorzieningen / De installaties  , het mobiele werk in : De mobielen

Wij zien het werk van een architect als dat van een uitvinder: het vormgeven van ideeën, toegesneden op de functie en uitwerking tot in het kleinste detail. Na realisatie moet een project zo sterk zijn dat het voor zichzelf kan spreken.

>>Bureau/ Werkgebieden