Werkgebieden

Als architect zijn we bezig  op veel gebieden die we als onlosmakelijk onderdeeel van ons werk zien.

Productontwikkeling


Het meedenken en zelf bedenken van de kleinste onderdelen voor bouwwerken is een essentieel onderdeel van ons werk. Wij blijven in samenwerking met leveranciers investeren in het ontwikkelen van  inventieve en duurzame materiaaltoepassingen.

Gevelsysteeem. In ons eerste project  in 1982, het arbeidsbureau Oud-Beijerland, hebben we een nieuw gevelsysteem ontwikkeld op basis van het Vergeerkozijn. Door de houten stijlen enigszins te overdimensioneren ontstond binnen de diepte van het gevelpakket ruimte voor de stalen draagconstructie, verwarming, leidingwerk, elektra en binnen- en buitenverlichting. De geveldichtingen als beglazing, panelen en aluminium kozijnen met beweegbare delen werden vastgezet met een “kikkertje” en met een standaard kliklijst afgedekt.

Keuzekozijn. Het keuzekozijn uit 1993, een productontwikkeling met Jaap de Koning, borduurt voort op het gevelsysteem van het arbeidsbureau en werd ontwikkeld tot een prototype. Het idee is dat woningeigenaren zelf de gevel kunnen veranderen door losse componenten bij de bouwmarkt te kopen. Deze kunnen vervolgens zonder veel moeite in het keuzekozijn geklikt worden. Het keuzekozijn is nog steeds relevant, gezien de huidige ontwikkelingen in de gevelbranche naar steeds meer prefabricage. Daarnaast wil de consument meer invloed uitoefenen op het uiterlijk van de woning

Sponningsteen.Voor de Rabobank Westland is in 2005 een speciale sponningsteen ontwikkeld die in halfsteensverband verwerkt wordt. Een schijnbaar eenvoudig bouwmateriaal als een baksteen levert zo een verfijnde structuur op in de gevel.

Floriadedak. Bij het paviljoen van BVB Substrates op de Floriade 2012 hebben we het dak van composiet laten vullen met diverse grondsoorten en verwerkt als een zichtbare staalkaart van producten.

Warmbeton. Met enige regelmaat worden we uitgenodigd om samen met fabrikanten mee te denken in de ontwikkeling van producten. Een mooi voorbeeld hiervan is onze huidige medewerking aan een paviljoen in “warmbeton“; een monoliet bouwmateriaal van ultralicht beton. De uitdaging is het onderzoek naar de vormpotentie van het materiaal en de mogelijkheid een kaderloos kozijn te creëren in de spouwloze gevel van warmbeton. Als lid van booosting (platvorm voor bouwinnovatie)  werken we in een architectenteam hier aan mee.

.

Interieur

Interieur en exterieur zijn met elkaar verbonden. Het ontwerpen begint ook meestal van binnen. Bij de Rabobank Westland hebben wij naast het gebouw ook het interieur ontworpen, zelfs tot en met de wandlampen waarbij het woord “geef licht”als raster dient. Daarnaast zijn de mobiele spreekkamers in het atrium ook door ons ontworpen.

Zelfbouw en CPO

De woorden gonzen door de markt: zelfbouw en collectief opdrachtgeverschap, waardoor u als consument goedkoper uit bent en meer naar uw zin kunt bouwen. Wij kunnen u daarbij helpen: met een goed ontwerp maar ook met een goed advies. Al in 1991 hebben we deelgenomen aan zo’n proces waarbij vier woningen in de Schutterstraat te Delft door één aannemer gebouwd werden met vier verschillende opdrachtgevers. Maar ook als u voor een groot deel zelf wilt bouwen, zult u toch af en toe advies nodig hebben. Onlangs hebben wij ons mogen presenteren bij het CPO project in Schipluiden.

Gebiedsontwikkeling / beeldkwaliteit

Wat begint met een simpele wens tot nieuwbouw van een opdrachtgever, kan leiden tot ingewikkelde en lange procedures bij de overheid. Ruimtelijke ordening is nu eenmaal complexe materie, die het goed samenwerken tussen diverse partijen noodzakelijk maakt. Onze rol daarin is het overleggen met diverse overheden (gemeente, provincie, waterschap) en het sturen van het bestemmingsplan met bijvoorbeeld een beeldkwaliteitsplan.

In het beeldkwaliteitsplan wordt het architectonische ambitieniveau vastgelegd van de gebouwen en de omgeving. Deze dient als toetsingskader voor Welstand bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

 

>>Bureau/ De Architect