Publications Euroveen

  • de Architect 10/1995: “Mooi Nederland”, Janny Rodermond
  • Elsevier 40/1995: “Eerbied voor de industrie”, Paul de Hen