Kinderopvang

kinderopvang

In het grote voormalige schoolgebouw is met het ontwerp van kleine huisjes de schaal van het kind geïntroduceerd. Deze huisjes bieden de kinderen en de leidsters ruimte voor specifieke activiteiten en verdelen de grote groepsruimten in bruikbare speelplekken. (zie ook De Mobiele Eenheid) In dit open concept dienen de natte huisjes voor toilet en verschoning, de slaaphuisjes voor de dagelijkse rust en de gevelmeubels voor het spelen op de grens van binnen en buiten. Voor de oriëntatie en herkenbaarheid binnen het kindercentrum heeft iedere groep zijn kleur gekregen.